Απουσίες μαθητών

Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει το εξής:

Α) Η φοίτηση είναι επαρκής και οι μαθητές προάγονται:

 1. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64.
 2. Σε περίπτωση ασθένειας, το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114 και οι πάνω από τις 64 είναι όλες δικαιολογημένες.
 3. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164 με τις εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι πάνω των 64 είναι όλες δικαιολογημένες.
  β) Διαγωγή κοσμιότατη.
  γ) Ο μέσος όρων των τριμήνων είναι τουλάχιστον 15.

Β) Η φοίτηση είναι ελλιπής και οι μαθητές παραπέμπονται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση εάν:

 1. α) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164.
  β) Οι πάνω από 64 είναι όλες δικαιολογημένες.
 2. α) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 164 και όχι τις 214.
  β) Οι πάνω από 64 είναι όλες δικαιολογημένες.
  γ) Διαγωγή κοσμιότατη.
  δ) Ο μέσος όρων των τριμήνων είναι τουλάχιστον 15.

Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση είναι ανεπαρκής και οι μαθητές απορρίπτονται.

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται με απόφαση του Συλλόγου των καθηγητών στο τέλος κάθε τριμήνου. Για την δικαιολόγηση των απουσιών απαιτείται αίτηση του κηδεμόνα που πρέπει να καταθέσει ο ίδιος μέσα σε δέκα το πολύ ημέρες από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο.

Εάν η απουσία του μαθητή υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες ημέρες τότε η παραπάνω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου. Εάν η απουσία του μαθητή δεν υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες ημέρες δεν χρειάζεται βεβαίωση γιατρού.

Ο κηδεμόνας δεν μπορεί να δικαιολογήσει περισσότερες από δέκα ημέρες κατά τη διάρκεια της σχολικού έτους.

Οι μονόωρες απουσίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος δεν δικαιολογούνται.

Το σχολείο θα σας ενημερώνει με ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση των παιδιών σας (μόλις συμπληρώσουν 30 απουσίες).

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ενημερωθείτε για την ορθή και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών από τους ανήλικους.

Περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Καλαβρύτων & Γορτυνίας
Αμαλιάδα  27 200

τηλ: 26220 24354
26220 28688
fax: 26220 28622
email: mail@gym-amaliad.ilei.sch.gr