Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο εντάσσεται στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αποτελείται από τρεις τάξεις. Η φοίτηση στο γυμνάσιο αρχίζει περίπου στην ηλικία των δώδεκα ετών και είναι υποχρεωτική. Σε σχέση με το δημοτικό, τα διδασκόμενα στο Γυμνάσιο μαθήματα είναι πιο εξειδικευμένα και διδάσκονται από καθηγητές ειδικοτήτων. Τα αναλυτικά προγράμματα είναι επίσης εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών στις ηλικίες 12-15. Σκοπός επίσης της γυμνασιακής εκπαίδευσης είναι να εντάξει και να μυήσει τα παιδιά στην κοινωνικοπολιτική ζωή, της ευρύτερης περιοχής και της χώρας δηλαδή και όχι μόνο της γειτονιάς και της πόλης του. Μετά το Γυμνάσιο η φοίτηση μπορεί να συνεχιστεί στο λύκειο.

Το Γυμνάσιο είναι μια από τις πιο παλιές βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Τα πρώτα Γυμνάσια ιδρύθηκαν με διάταγμα της Αντιβασιλείας του Όθωνα το 1833 και από τότε έως και τις αρχές του εικοστού αιώνα λειτούργησαν παράλληλα με τα Ελληνικά Σχολεία, τα οποία ως σκοπό είχαν την παροχή μιας κάπως ανώτερης από τη στοιχειώδη εκπαίδευση σε όσους δεν είχαν σκοπό να φοιτήσουν σε κάποια σχολή ή πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης η διάρκεια φοίτησης στο Γυμνάσιο γνώρισε αρκετές διακυμάνσεις, από τα τρία, τέσσερα έως και τα οκτώ χρόνια (κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά) για να σταθεροποιηθεί μετά τον πόλεμο στα έξι χρόνια (αποτελώντας τη μοναδική βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) μέχρι τελικά το 1976 οπότε και περιορίστηκε στα τρία χρόνια, καθώς το Λύκειο αποτέλεσε από τότε και στο εξής την ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των  Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων του Hμερησίου Γυμνασίου, όπως αυτό έχει καθοριστεί σύμφωνα με την 54530/Γ2/2-6-2005 απόφαση του ΥΠΕΠΘ, έχει ως εξής:

Μαθήματα Ημερήσιο
Α' Β' Γ'
Θρησκευτικά
2
2
2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία  
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση
2
2
2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
3 3 3
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία
3
2
2
Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
2
2
Ιστορία 2
2
3
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
-
-
2
Αγγλικά 3
2
2
Γαλλικά ή Γερμανικά 2 2
2
Μαθηματικά 4
4
4
Φυσική -
2
2
Χημεία -
1
1
Γεωγραφία 2 2 -
Βιολογία 2
-
2
Φυσική Αγωγή 3 3 2
Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1
Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1
Οικιακή Οικονομία 1 2 -
Πληροφορική 1 1 1
Τεχνολογία 1 1 -
ΣΕΠ - - 1
Σύνολο ωρών κατά τάξη
35 35 35

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ενημερωθείτε για την ορθή και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών από τους ανήλικους.

Περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας

Καλαβρύτων & Γορτυνίας
Αμαλιάδα  27 200

τηλ: 26220 24354
26220 28688
fax: 26220 28622
email: mail@gym-amaliad.ilei.sch.gr